Juridiska tjänster

Avtal, Tvist & Konsultation

Vår Samarbetspartner

För att ytterligare förstärka vår kompetens och vårt tjänsteutbud till fördel för våra kunder har Eurocredit ett nära samarbete med välrenommerade Jansson & Norin Affärsjuridik

Exempel på juridiska tjänster

Vi kan hjälpa Er och Ert företag med bl a:
•Förhandlingar och processer
•Fordringsrätt
•Bolagsrätt
•Avtals- och köprätt

Vi ser lösningen

Tillsammans med vår samarbetspartner så blir vår samlade kompetens och erfarenhet kring juridiska frågor ett mycket värdefullt verktyg för dig som uppdragsgivare. Vägen till lösning kan vara snårig och svår men genom ett nära sammarbeta så hittar vi vägarna framåt

Våga investera i framtiden genom trygga avtal och juridisk vägledning

Tvister är en oundviklig del av företagsvärlden och ofta, men inte alltid, handlar det om att en part anser sig ha en fordran på en annan. I övrigt skiljer sig alla ärenden åt. Det parterna är oense om kan gälla tolkning av avtal, felaktigt eller för sent utfört arbete, fel pris eller något annat.
De flesta företag råkar någon gång ut för en tvist. Det kan handla om allt från att man inte får betalt av sin kund eller att man inte är överens om hur ett avtal skall tolkas.
Vi kan genom vår samarbetspartner Jansson & Norin företräda er inför en rättegång med bedömning av ärendet och kontakter med motparten. Vi företräder er vid förlikningsförhandlingar och under hela processen i domstol. De flesta företag har rättsskydd i sin företagsförsäkring vilket täcker en del av kostnaderna för ombudet. Genom att vända er till oss så fort en tvist uppstår kan vi hjälpa er att uppnå den mest fördelaktiga lösningen utifrån er situation och era förutsättningar.
Det är vanligt att man i avtal mellan företag anger att tvister ska lösas genom ett skiljeförfarande och en stor del av alla kommersiella tvisterna avgörs i verkligheten inte av allmän domstol, utan inom ramen för ett sådant förfarande.
Processformen har många fördelar. En av dem är att de skiljemän som utses ofta har specialistkompetenser inom det område som tvisten rör. Det gör att tvisten blir mer rättvist bedömd och att man får ett snabbare avslut på konflikten men det ställer också högre krav på sakkunskapen hos de som agerar ombud.
Tack vare att vår samarbetspartner har kunskaper från många olika branscher och erfarenhet från flertalet rättsområden kan vi anta denna utmaning. Vårt mål är alltid att finna den mest kommersiellt förmånliga lösningen för dig som klient och tillsammans med dig lägger vi upp en strategi för att nå det målet.

Jag vill bli kontaktad

Kontakta oss på Eurocredit via telefon, mail eller chatt, du väljer vad som passar dig bäst
måndag-torsdag 08:00 - 17:00, fredag 0800-1600

Helena Garp Sjöberg Försäljningschef

Nu söker vi en driven B2B säljare för våra tjänster med placering i Stockholm. Eurocredit AB befinner sig i en expansiv fas och behöver därför stärka upp försäljningsorganisationen med en målinriktad person som tror på framtiden och möjligheterna som finns inom området

Lediga Jobb

LÄS MER

Vi har samlat ihop de vanligaste frågorna på ett och samma ställe så du snabbt och enkelt får en överblick. Hittar du inte informationen du söker är du välkommen att kontakta oss.

Frågor & svar

LÄS MER

Har du fått ett brev från Eurocredit så är du välkommen att kontakta oss på något av följande alternativ. Ring, maila eller chatta med oss så garanterar vi snabb service

Fått brev av oss?

LÄS MER